Arduino (C++) Komutları

Arduino programlama dili üç ana bölüme ayrılabilir: fonksiyonlar, değerler (değişkenler ve sabitler) ve yapı elemanları.


FONKSİYONLAR

Arduino kartını kontrol etmek ve hesaplamalar yapmak için.