++ (increment)Açıklama

Bir değişkenin değerini 1 artırır.

Sözdizimi

x; // increment x by one and returns the old value of x` + `x; // increment x by one and returns the new value of x

Parametreler

x : değişken. İzin verilen veri türleri: int , long (muhtemelen imzasız).

İadeler

Değişkenin orijinal veya yeni artan değeri.

Örnek Kod

x = 2;
y = ++x;  // x now contains 3, y contains 3
y = x++;  // x contains 4, but y still contains 3

Ayrıca Bakınız