float()Açıklama

Bir değeri float veri türüne dönüştürür.

Sözdizimi

float(x)
(float)x (C stili tür dönüşümü)

Parametreler

x : bir değer. İzin verilen veri türleri: herhangi bir tür.

İadeler

Veri türü: float .

Notlar ve Uyarılar

Arduino'daki kayan nokta sayılarının kesinliği ve sınırlamaları hakkında ayrıntılar için float referansına bakın.

Ayrıca Bakınız

LANGUAGE float