<= (less than or equal to)Açıklama

Soldaki değişkeni, operatörün sağındaki değer veya değişkenle karşılaştırır. Soldaki işlenen, sağdaki işlenenden daha az (daha küçük) olduğunda true değerini döndürür. Lütfen farklı veri türlerindeki değişkenleri karşılaştırabileceğinizi ancak bunun öngörülemeyen sonuçlar üretebileceğini unutmayın, bu nedenle imzalı / imzasız tür de dahil olmak üzere aynı veri türündeki değişkenleri karşılaştırmanız önerilir.

Sözdizimi

x ⇐ y; // is true if x is smaller than or equal to y and it is false if x is greater than y

Parametreler

x : değişken. İzin verilen veri türleri: int , float , double , byte , short , long .
y : değişken veya sabit. İzin verilen veri türleri: int , float , double , byte , short , long .

Örnek Kod

if (x <= y) { // tests if x is less (smaller) than or equal to y
  // do something only if the comparison result is true
}

Notlar ve Uyarılar

Negatif sayılar, pozitif sayılardan daha küçüktür.

Ayrıca Bakınız