/= (compound division)Açıklama

Bu, bir değişkenin başka bir sabit veya değişkenle bölünmesi için uygun bir stenondur.

Sözdizimi

x /= y; // equivalent to the expression x = x / y;

Parametreler

x : değişken. İzin verilen veri türleri: int , float , double , byte , short , long .
y : sıfır olmayan değişken veya sabit. İzin verilen veri türleri: int , float , double , byte , short , long .

Örnek Kod

x = 2;
x /= 2; // x now contains 1

Ayrıca Bakınız

LANGUAGE Normal Division