isUpperCase()Açıklama

Bir karakterin büyük harf olup olmadığını analiz edin (yani büyük harfli bir harf). ThisChar büyük harfse true değerini döndürür.

Sözdizimi

isUpperCase(thisChar)

Parametreler

thisChar : değişken. İzin verilen veri türleri: char .

İadeler

true : thisChar büyük harfse.

Örnek Kod

if (isUpperCase(myChar)) {  // tests if myChar is an upper case letter
  Serial.println("The character is upper case");
}
else {
  Serial.println("The character is not upper case");
}

Ayrıca Bakınız