% (remainder)Açıklama

Kalan işlem, bir tamsayı diğerine bölündüğünde kalanını hesaplar. Bir değişkeni belirli bir aralıkta tutmak için kullanışlıdır (örneğin bir dizinin boyutu). % (Yüzde) sembolü, kalan işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır.

Sözdizimi

remainder = dividend % divisor;

Parametreler

remainder : değişken. İzin verilen veri türleri: int , float , double .
dividend : değişken veya sabit. İzin verilen veri türleri: int .
divisor : sıfır olmayan değişken veya sabit. İzin verilen veri türleri: int .

Örnek Kod

int x = 0;
x = 7 % 5;  // x now contains 2
x = 9 % 5;  // x now contains 4
x = 5 % 5;  // x now contains 0
x = 4 % 5;  // x now contains 4
x = -4 % 5; // x now contains -4
x = 4 % -5; // x now contains 4
 /* update one value in an array each time through a loop */ int values[10]; int i = 0; void setup() {} void loop() { values[i] = analogRead(0); i = (i + 1) % 10; // remainder operator rolls over variable } 

Notlar ve Uyarılar

  1. Kalan operatör şamandıralar üzerinde çalışmaz.

  2. İlk işlenen negatifse, sonuç negatiftir (veya sıfırdır). Bu nedenle, bir sonucu x % 10 ise her zaman 0 ile 9 arasında olmayacak x negatif olabilir.

Ayrıca Bakınız