isDigit()Açıklama

Bir karakterin rakam olup olmadığını analiz edin (bir sayıdır). ThisChar bir sayı ise true değerini döndürür.

Sözdizimi

isDigit(thisChar)

Parametreler

thisChar : değişken. İzin verilen veri türleri: char .

İadeler

true : thisChar bir sayı ise.

Örnek Kod

if (isDigit(myChar)) {  // tests if myChar is a digit
  Serial.println("The character is a number");
}
else {
  Serial.println("The character is not a number");
}

Ayrıca Bakınız