sqrt()Sayının karekökünü hesaplar.

Açıklama

Sözdizimi

sqrt(x)

Parametreler

x : sayı. İzin verilen veri türleri: herhangi bir veri türü.

İadeler

Numaranın kare kökü. Veri türü: double .

Ayrıca Bakınız

Komut abs()

Komut constrain()

Komut map()

Komut max()

Komut min()

Komut pow()

Komut sq()