abs()Açıklama

Bir sayının mutlak değerini hesaplar.

Sözdizimi

abs(x)

Parametreler

x : sayı

İadeler

x : x, 0'dan büyük veya ona eşitse.
-x : x, 0'dan küçükse.

Notlar ve Uyarılar

Abs () işlevinin uygulanma şekli nedeniyle, parantez içindeki diğer işlevleri kullanmaktan kaçının, yanlış sonuçlara yol açabilir.

abs(a++); // avoid this - yields incorrect results

// use this instead:
abs(a);
a++;  // keep other math outside the function

Ayrıca Bakınız