pinMode()Açıklama

Belirtilen pimi giriş veya çıkış olarak davranacak şekilde yapılandırır. Pinlerin işlevselliği hakkında ayrıntılar için Dijital Pinler sayfasına bakın.

Arduino INPUT_PULLUP itibaren dahili INPUT_PULLUP dirençlerini INPUT_PULLUP moduyla etkinleştirmek mümkündür. Ayrıca, INPUT modu dahili çekmeleri açıkça devre dışı bırakır.

Sözdizimi

pinMode(pin, mode)

Parametreler

pin : modunu ayarlamak için Arduino pin numarası.
mode : INPUT , OUTPUT veya INPUT_PULLUP . İşlevlerin daha ayrıntılı bir açıklaması için Dijital Pimler sayfasına bakın.

İadeler

Hiçbir şey değil

Örnek Kod

Kod, dijital pimi 13 OUTPUT yapar ve HIGH ve LOW açar

void setup() {
 pinMode(13, OUTPUT);  // sets the digital pin 13 as output
}

void loop() {
 digitalWrite(13, HIGH); // sets the digital pin 13 on
 delay(1000);      // waits for a second
 digitalWrite(13, LOW); // sets the digital pin 13 off
 delay(1000);      // waits for a second
}

Notlar ve Uyarılar

Analog giriş pimleri, A0, A1 vb. Olarak adlandırılan dijital pimler olarak kullanılabilir.

Ayrıca Bakınız