cos()Açıklama

Bir açının kosinüsünü hesaplar (radyan cinsinden). Sonuç -1 ile 1 arasında olacaktır.

Sözdizimi

cos(rad)

Parametreler

rad : Radyan cinsinden açı. İzin verilen veri türleri: float .

İadeler

Açının cos. Veri türü: double .

Ayrıca Bakınız

LANGUAGE float

LANGUAGE double

Komut sin()

Komut tan()