unsigned longAçıklama

İmzasız uzun değişkenler, sayı depolama için genişletilmiş boyut değişkenleridir ve 32 bit (4 bayt) depolar. Standart uzun ürünlerden farklı olarak, imzasız uzun ürünler negatif sayıları depolamayacak ve 0 ile 4,294,967,295 (2 ^ 32-1) arasında değişmektedir.

Sözdizimi

unsigned long var = val;

Parametreler

var : değişken adı.
val : o değişkene atadığınız değer.

Örnek Kod

unsigned long time;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  Serial.print("Time: ");
  time = millis();
  //prints time since program started
  Serial.println(time);
  // wait a second so as not to send massive amounts of data
  delay(1000);
}

Ayrıca Bakınız