isAlpha()Açıklama

Bir karakterin alfa (bir harf) olup olmadığını analiz edin. ThisChar bir harf içeriyorsa true değerini döndürür.

Sözdizimi

isAlpha(thisChar)

Parametreler

thisChar : değişken. İzin verilen veri türleri: char .

İadeler

true : thisChar alfa ise.

Örnek Kod

if (isAlpha(myChar)) {  // tests if myChar is a letter
  Serial.println("The character is a letter");
}
else {
  Serial.println("The character is not a letter");
}

Ayrıca Bakınız

<