isSpace()Açıklama

Bir karakterin boşluk karakteri olup olmadığını analiz edin. Bağımsız değişken bir boşluk, form feed'i ( '\f' ), yeni satır ( '\n' ), satır başı ( '\r' ), yatay sekme ( '\t' ) veya dikey sekme ( '\v' ) olduğunda true değerini döndürür '\v' ).

Sözdizimi

isSpace(thisChar)

Parametreler

thisChar : değişken. İzin verilen veri türleri: char .

İadeler

true : thisChar bir boşluk karakteri ise.

Örnek Kod

if (isSpace(myChar)) {  // tests if myChar is a white-space character
  Serial.println("The character is white-space");
}
else {
  Serial.println("The character is not white-space");
}

Ayrıca Bakınız