isControl()Açıklama

Bir karakterin kontrol karakteri olup olmadığını analiz edin. ThisChar bir kontrol karakteri ise true değerini döndürür.

Sözdizimi

isControl(thisChar)

Parametreler

thisChar : değişken. İzin verilen veri türleri: char .

İadeler

true : thisChar bir kontrol karakteri ise.

Örnek Kod

if (isControl(myChar)) {  // tests if myChar is a control character
  Serial.println("The character is a control character");
}
else {
  Serial.println("The character is not a control character");
}

Ayrıca Bakınız