// (single line comment)Açıklama

Yorumlar , programda kendinizi veya başkalarını programın çalışma şekli hakkında bilgilendirmek için kullanılan satırlardır. Derleyici tarafından yoksayılır ve işlemciye dışa aktarılmaz, bu nedenle mikro denetleyicinin flash belleğinde yer kaplamazlar. Yorumların tek amacı, anlamanıza (veya hatırlamanıza) yardımcı olmak veya programınızın nasıl çalıştığı hakkında başkalarını bilgilendirmektir.

Tek bir satır yorumu // (iki bitişik eğik çizgi) ile başlar. Bu yorum satırın sonunda otomatik olarak sona erer. Ne olursa olsun // bir satırın sonuna kadar derleyici tarafından yoksayılır.

Örnek Kod

Bir satırı yorum olarak işaretlemenin iki farklı yolu vardır:

// pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
// give it a name:
int led = 13;
digitalWrite(led, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)

Notlar ve Uyarılar

Kod ile denemeler yaparken, programınızın "yorum" bölümleri, buggy olabilecek satırları kaldırmak için uygun bir yoldur. Bu, koddaki satırları terk eder, ancak bunları yorumlara dönüştürür, böylece derleyici yalnızca yok sayar. Bu, bir sorunu bulmaya çalışırken veya bir program derlemeyi reddettiğinde ve derleyici hatası şifreli veya yardımcı olmadığında özellikle yararlı olabilir.

Ayrıca Bakınız