isLowerCase()Açıklama

Bir karakterin küçük harf olup olmadığını analiz edin (küçük harftir). ThisChar küçük harf içeriyorsa true değerini döndürür.

Sözdizimi

isLowerCase(thisChar)

Parametreler

thisChar : değişken. İzin verilen veri türleri: char .

İadeler

true : thisChar küçük harfse.

Örnek Kod

if (isLowerCase(myChar)) {  // tests if myChar is a lower case letter
  Serial.println("The character is lower case");
}
else {
  Serial.println("The character is not lower case");
}

Ayrıca Bakınız