- (subtraction)Açıklama

Çıkarma dört birincil aritmetik işlemden biridir. Operatör - (eksi), ikincisinin birinciden farkını üretmek için iki işlenen üzerinde çalışır.

Sözdizimi

difference = operand1 - operand2;

Parametreler

difference : değişken. İzin verilen veri türleri: int , float , double , byte , short , long .
operand1 : değişken veya sabit. İzin verilen veri türleri: int , float , double , byte , short , long .
operand2 : değişken veya sabit. İzin verilen veri türleri: int , float , double , byte , short , long .

Örnek Kod

int a = 5;
int b = 10;
int c = 0;
c = a - b;  // the variable 'c' gets a value of -5 after this statement is executed

Notlar ve Uyarılar

  1. Sonuç veri türünde saklanabilecek sonuçtan daha küçükse çıkarma işlemi taşabilir (örneğin, -32,768 değeri ile 1 tamsayısından 1 çıkarılması 32,767 verir).

  2. Eğer sayılardan (işlenenler) şamandıra tipinde veya çift tipindeyse, hesaplama için kayan nokta matematiği kullanılacaktır.

  3. Eğer işlenenler float / double veri tipindeyse ve farkı saklayan değişken bir tamsayı ise, o zaman sadece integral kısım kaydedilir ve sayının kesirli kısmı kaybolur.

 float a = 5.5; float b = 6.6; int c = 0; c = a - b; // the variable 'c' stores a value of -1 only as opposed to the expected difference of -1.1 

Ayrıca Bakınız