int()Açıklama

Bir değeri int veri türüne dönüştürür.

Sözdizimi

int(x)
(int)x (C stili tür dönüşümü)

Parametreler

x : bir değer. İzin verilen veri türleri: herhangi bir tür.

İadeler

Veri türü: int .

Ayrıca Bakınız

LANGUAGE int