isWhitespace()Açıklama

Bir karakterin boşluk karakteri olup olmadığını analiz edin. Bağımsız değişken bir boşluk veya yatay sekme ( '\t' ) ise true değerini döndürür.

Sözdizimi

isWhitespace(thisChar)

Parametreler

thisChar : değişken. İzin verilen veri türleri: char .

İadeler

true : thisChar bir boşluk karakteri ise.

Örnek Kod

if (isWhitespace(myChar)) { // tests if myChar is a space character
  Serial.println("The character is a space or tab");
}
else {
  Serial.println("The character is not a space or tab");
}

Ayrıca Bakınız