noInterrupts()Açıklama

Kesmeleri devre dışı bırakır ( interrupts() yeniden etkinleştirebilirsiniz). Kesmeler arka planda bazı önemli görevlerin yapılmasına izin verir ve varsayılan olarak etkindir. Kesmeler devre dışı bırakıldığında bazı işlevler çalışmaz ve gelen iletişim göz ardı edilebilir. Kesmeler, kodun zamanlamasını biraz bozabilir ve kodun özellikle kritik bölümleri için devre dışı bırakılabilir.

Sözdizimi

noInterrupts()

Parametreler

Yok

İadeler

Hiçbir şey değil

Örnek Kod

Kod, kesintilerin nasıl etkinleştirileceğini gösterir.

void setup() {}

void loop() {
  noInterrupts();
  // critical, time-sensitive code here
  interrupts();
  // other code here
}

Ayrıca Bakınız