& (reference operator)Açıklama

Referanslama özellikle işaretçilerle kullanım özelliklerinden biridir. Ve işareti operatörü & bu amaçla kullanılır. Eğer x , daha sonra bir değişkendir &x değişkeni adresini temsil eder x .

Örnek Kod

int *p;    // declare a pointer to an int data type
int i = 5;
int result = 0;
p = &i;    // now 'p' contains the address of 'i'
result = *p; // 'result' gets the value at the address pointed by 'p'
       // i.e., it gets the value of 'i' which is 5

Notlar ve Uyarılar

İşaretçiler C öğrenmeye yeni başlayanlar için karmaşık konulardan biridir ve Arduino eskizlerinin büyük çoğunluğunu işaretçilerle karşılaşmadan yazmak mümkündür. Bununla birlikte, belirli veri yapılarını manipüle etmek için, işaretçilerin kullanımı kodu basitleştirebilir ve işaretçileri değiştirme bilgisi kişinin araç setinde bulunması yararlıdır.

Ayrıca Bakınız

DEFINITION Pointers