booleanAçıklama

boolean , Arduino tarafından tanımlanan bool için standart olmayan bir tür diğer addır. Bunun yerine aynı standart tip bool kullanılması önerilir.

Ayrıca Bakınız