elseAçıklama

if…​else , birden fazla testin gruplandırılmasına izin vererek kod akışı üzerinde temel if ifadesinden daha fazla denetime izin verir. Bir else hüküm (bütün varsa at) idam edilecek olursa koşul if de ifadesi sonuçları false . Diğeri test if else devam edebilir, böylece aynı anda birden fazla, birbirini dışlayan testler yapılabilir.

Her test, gerçek bir testle karşılaşılana kadar bir sonrakine geçer. Gerçek bir test bulunduğunda, ilişkili kod bloğu çalıştırılır ve program daha sonra if / else yapısının tamamını izleyen satıra atlar. Hiçbir testin doğru olmadığı kanıtlanırsa, else varsayılan blok yürütülür (varsa) ve varsayılan davranışı ayarlar.

else if blokun, else blokla ya da sonlandırmadan kullanılabileceğini ve tersini de unutmayın. Şubelere izin verilirse sınırsız sayıda else if sınırsız sayıda.

Sözdizimi

if (condition1) {
  // do Thing A
}
else if (condition2) {
  // do Thing B
}
else {
  // do Thing C
}

Örnek Kod

Aşağıda sıcaklık sensörü sistemi kodundan bir alıntıdır

 if (temperature >= 70) { // Danger! Shut down the system. } else if (temperature >= 60) { // 60 <= temperature < 70 // Warning! User attention required. } else { // temperature < 60 // Safe! Continue usual tasks. } 

Ayrıca Bakınız