&& (logical and)Açıklama

Mantıksal VE sonuçları true iki işlenen yalnızca, true .

Örnek Kod

Bu operatör bir if ifadesinin koşulu içinde kullanılabilir.

if (digitalRead(2) == HIGH && digitalRead(3) == HIGH) { // if BOTH the switches read HIGH
  // statements
}

Notlar ve Uyarılar

Boole AND operatörünü, && (çift ve işareti) bitsel AND operatörü & (tek ve işareti) ile karıştırmamaya dikkat edin. Onlar tamamen farklı yaratıklar.

Ayrıca Bakınız

LANGUAGE & (Bitwise AND)