micros()Açıklama

Arduino kartı geçerli programı çalıştırmaya başladığından bu yana mikrosaniye sayısını döndürür. Bu sayı yaklaşık 70 dakika sonra taşacaktır (sıfıra geri dönecektir). 16 MHz Arduino kartlarında (örn. Duemilanove ve Nano), bu işlev dört mikrosaniyelik bir çözünürlüğe sahiptir (yani, döndürülen değer her zaman dördün katıdır). 8 MHz Arduino kartlarında (örneğin LilyPad), bu fonksiyon sekiz mikrosaniyelik bir çözünürlüğe sahiptir.

Sözdizimi

time = micros()

Parametreler

Yok

İadeler

Arduino kartı geçerli programı çalıştırmaya başladığından bu yana mikrosaniye sayısını döndürür. Veri türü: unsigned long .

Örnek Kod

Kod, Arduino kartının başlamasından bu yana mikrosaniye sayısını döndürür.

unsigned long time;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  Serial.print("Time: ");
  time = micros();

  Serial.println(time); //prints time since program started
  delay(1000);          // wait a second so as not to send massive amounts of data
}

Notlar ve Uyarılar

Milisaniyede 1.000 mikrosaniye ve saniyede 1.000.000 mikrosaniye vardır.

Ayrıca Bakınız