#define (define)Açıklama

#define , programcının program derlenmeden önce sabit bir değere bir ad vermesini sağlayan kullanışlı bir C ++ bileşenidir. Arduino'da tanımlanan sabitler çip üzerinde herhangi bir program bellek alanı kaplamaz. Derleyici, bu sabitlere yapılan başvuruları derleme zamanında tanımlı değerle değiştirir.

Örneğin, #defined sabit adı başka bir sabit veya değişken adına dahil edilmişse, bunun istenmeyen bazı yan etkileri olabilir. Bu durumda metin, #defined numarası (veya metin) ile değiştirilir.

Genel olarak, const anahtar sözcüğü sabitleri tanımlamak için tercih edilir ve #define yerine kullanılmalıdır.

Sözdizimi

#define constantName value

Parametreler

constantName : tanımlanacak makronun adı.
value : makroya atanacak değer.

Örnek Kod

#define ledPin 3
// The compiler will replace any mention of ledPin with the value 3 at compile time.

Notlar ve Uyarılar

#Define ifadesinden sonra noktalı virgül yoktur. Birini eklerseniz, derleyici sayfadaki şifreleme hatalarını daha da ileriye atar.

 #define ledPin 3; // this is an error 

Benzer şekilde, #define ifadesinden sonra eşittir işareti eklenmesi, sayfanın ilerisinde bir şifreli derleyici hatası da oluşturur.

 #define ledPin = 3 // this is also an error 

Ayrıca Bakınız

LANGUAGE const

LANGUAGE Constants