voidAçıklama

void anahtar sözcüğü yalnızca işlev bildirimlerinde kullanılır. İşlevin çağrıldığı işleve hiçbir bilgi döndürmemesi beklendiğini gösterir.

Örnek Kod

Kod gösterileri nasıl kullanmak void .

// actions are performed in the functions "setup" and "loop"
// but  no information is reported to the larger program

void setup() {
  // ...
}

void loop() {
  // ...
}

Ayrıca Bakınız