-= (compound subtraction)Açıklama

Bu, bir sabitin veya bir değişkenin bir değişkenten çıkarılması için uygun bir stenondur.

Sözdizimi

x -= y; // equivalent to the expression x = x - y;

Parametreler

x : değişken. İzin verilen veri türleri: int , float , double , byte , short , long .
y : değişken veya sabit. İzin verilen veri türleri: int , float , double , byte , short , long .

Örnek Kod

x = 20;
x -= 2; // x now contains 18

Ayrıca Bakınız