size_tAçıklama

size_t , herhangi bir nesnenin bayt cinsinden boyutunu temsil edebilen bir veri türüdür. Kullanım örnekleri size_t dönüş tip sizeof() ve Serial.print() .

Sözdizimi

size_t var = val;

Parametreler

var : değişken adı.
val : o değişkene atanacak değer.

Ayrıca Bakınız