continueAçıklama

continue (deyim bir döngü mevcut yineleme geri kalanını atlar for , while , ya do…​while ). Döngünün koşullu ifadesini kontrol ederek ve sonraki yinelemelerle devam ederek devam eder.

Örnek Kod

Aşağıdaki kod 0 ila 255 değerini PWMpin , ancak değerleri 41 ila 119 arasında atlar.

for (int x = 0; x <= 255; x ++) {
  if (x > 40 && x < 120) {  // create jump in values
    continue;
  }

  analogWrite(PWMpin, x);
  delay(50);
}

Ayrıca Bakınız