#include (include)Açıklama

#include , çiziminize dış kitaplıkları dahil etmek için kullanılır. Bu programcıya büyük bir standart C kütüphanesi grubuna (önceden yapılmış fonksiyon grupları) ve ayrıca özellikle Arduino için yazılmış kütüphanelere erişim sağlar.

AVR C kütüphaneleri için ana referans sayfası (AVR Arduino dayandığı Atmel yongaları için bir referans) 'dir burada .

#include #define benzeri bir noktalı virgül sonlandırıcısı olmadığını ve eklerseniz derleyicinin şifreli hata iletileri vereceğini unutmayın.

Örnek Kod

Bu örnek, işlevlerinin bir Servo motoru kontrol etmek için kullanılabilmesi için Servo kütüphanesini içerir.

#include <Servo.h>

Servo myservo; // create servo object to control a servo

void setup() {
 myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
}

void loop() {
 for (int pos = 0; pos <= 180; pos += 1) { // goes from 0 degrees to 180 degrees
  // in steps of 1 degree
  myservo.write(pos);       // tell servo to go to position in variable 'pos'
  delay(15);            // waits 15ms for the servo to reach the position
 }
 for (int pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) { // goes from 180 degrees to 0 degrees
  myservo.write(pos);       // tell servo to go to position in variable 'pos'
  delay(15);            // waits 15ms for the servo to reach the position
 }
}

Ayrıca Bakınız