(unsigned long)Açıklama

Bir değeri unsigned long veri türüne dönüştürür.

Sözdizimi

(unsigned long)x

Parametreler

x : her türden bir değer

İadeler

Ayrıca Bakınız

LANGUAGE unsigned long