*= (compound multiplication)Açıklama

Bu, bir değişkeni başka bir sabit veya değişkenle çarpmak için uygun bir stenondur.

Sözdizimi

x *= y; // equivalent to the expression x = x * y;

Parametreler

x : değişken. İzin verilen veri türleri: int , float , double , byte , short , long .
y : değişken veya sabit. İzin verilen veri türleri: int , float , double , byte , short , long .

Örnek Kod

x = 2;
x *= 2; // x now contains 4

Ayrıca Bakınız