pow()Açıklama

Bir güce yükseltilen sayının değerini hesaplar. pow() , bir sayıyı kesirli bir güce yükseltmek için kullanılabilir. Bu, değerlerin veya eğrilerin üstel eşlemesini oluşturmak için kullanışlıdır.

Sözdizimi

pow(base, exponent)

Parametreler

base : sayı. İzin verilen veri türleri: float .
exponent : tabanın yükseltildiği güç. İzin verilen veri türleri: float .

İadeler

Üstelleştirmenin sonucu. Veri türü: double .

Örnek Kod

Y'nin gücüne yükseltilen x değerini hesaplayın:

z = pow(x, y);

pow() kullanımının daha karmaşık bir örneği için ( fscale ) çizimine bakın.

Ayrıca Bakınız

DEFINITION float

DEFENITION double