charAçıklama

Karakter değerini depolamak için kullanılan veri türü. Karakter değişmez değerleri aşağıdaki gibi tek tırnak işareti ile yazılır: 'A' (birden çok karakter için - dizeler - çift tırnak kullanın: "ABC").

Ancak karakterler sayı olarak kaydedilir. Belirli kodlamayı ASCII grafiğinde görebilirsiniz . Bu, karakterin ASCII değerinin kullanıldığı karakterler üzerinde aritmetik yapılabileceği anlamına gelir (örn. 'A' + 1, 66 değerine sahiptir, çünkü A büyük harfinin ASCII değeri 65'dir). Karakterlerin sayılara nasıl çevrildiği hakkında daha fazla bilgi için Serial.println referansına bakın.

char veri tipinin boyutu en az 8 bittir. Sadece kullanım önerilir char karakterleri depolamak için. İmzasız, bir bayt (8 bit) veri türü için byte veri türünü kullanın.

Sözdizimi

char var = val;

Parametreler

var : değişken adı.
val : o değişkene atanacak değer.

Örnek Kod

char myChar = 'A';
char myChar = 65; // both are equivalent

Ayrıca Bakınız

LANGUAGE Serial.println