interrupts()Açıklama

Kesintileri yeniden etkinleştirir (kesintiler tarafından devre dışı bırakıldıktan sonra ) ( Kesmeler, arka planda bazı önemli görevlerin gerçekleşmesine izin verir ve varsayılan olarak etkinleştirilir. Kesmeler devre dışı bırakıldığında bazı işlevler çalışmaz ve gelen iletişim göz ardı edilebilir. ancak kodun zamanlamasını biraz bozabilir ve kodun özellikle kritik bölümleri için devre dışı bırakılabilir.

Sözdizimi

interrupts()

Parametreler

Yok

İadeler

Hiçbir şey değil

Örnek Kod

Kod, Kesintileri etkinleştirir.

void setup() {}

void loop() {
  noInterrupts();
  // critical, time-sensitive code here
  interrupts();
  // other code here
}

Ayrıca Bakınız