{} (curly braces)Açıklama

Kıvırcık parantez (sadece "parantez" veya "kıvırcık parantez" olarak da bilinir) C ++ programlama dilinin önemli bir parçasıdır. Aşağıda özetlenen birkaç farklı yapıda kullanılırlar ve bu bazen yeni başlayanlar için kafa karıştırıcı olabilir.
Bir açılış kıvırcık ayraç { her zaman bir kapanış kıvırcık küme ayracı } . Bu genellikle parantezlerin dengelenmesi olarak adlandırılan bir durumdur. Arduino IDE (Entegre Geliştirme Ortamı) kıvırcık parantezlerin dengesini kontrol etmek için kullanışlı bir özellik içerir. Sadece bir küme ayracı seçin, hatta bir küme ayracı hemen sonra ekleme noktasını tıklayın ve mantıksal arkadaşı vurgulanacaktır.

Başlangıç programcıları ve BASIC dilinden C ++ 'a gelen programcılar genellikle kafa karıştırıcı veya göz korkutucu parantezleri kullanırlar. Sonuçta, aynı kıvırcık ayraçlar bir alt yordamda (işlev) RETURN deyimi, bir koşullu ENDIF deyimi ve bir FOR döngüsünde NEXT deyimi yerine.

Dengesiz diş telleri genellikle büyük bir programda bazen izlenmesi zor olabilecek şifreli, geçilemez derleyici hatalarına neden olabilir. Çeşitli kullanımları nedeniyle, parantezler bir programın sözdizimi için inanılmaz derecede önemlidir ve bir ayracı taşımak bir veya iki satır genellikle bir programın anlamını önemli ölçüde etkiler.

Örnek Kod

Kıvırcık parantezlerin ana kullanımları aşağıdaki örneklerde listelenmiştir.

Fonksiyonlar

void myfunction(datatype argument) {
  // any statement(s)
}

döngüler

 while (boolean expression) { // any statement(s) } do { // any statement(s) } while (boolean expression); for (initialisation; termination condition; incrementing expr) { // any statement(s) } 

Koşullu İfadeler

 if (boolean expression) { // any statement(s) } else if (boolean expression) { // any statement(s) } else { // any statement(s) } 

Ayrıca Bakınız