lowByte()Açıklama

Değişkenin düşük sıralı (en sağdaki) baytını (örn. Bir kelime) ayıklar.

Sözdizimi

lowByte(x)

Parametreler

x : her türden bir değer

İadeler

Veri türü: byte .

Ayrıca Bakınız

LANGUAGE word()