/ (division)Açıklama

Bölme dört birincil aritmetik işlemden biridir. Operatör / (eğik çizgi) sonucu üretmek için iki işlenen üzerinde çalışır.

Sözdizimi

result = numerator / denominator;

Parametreler

result : değişken. İzin verilen veri türleri: int , float , double , byte , short , long .
numerator : değişken veya sabit. İzin verilen veri türleri: int , float , double , byte , short , long .
denominator : sıfır olmayan değişken veya sabit. İzin verilen veri türleri: int , float , double , byte , short , long .

Örnek Kod

int a = 50;
int b = 10;
int c = 0;
c = a / b;  // the variable 'c' gets a value of 5 after this statement is executed

Notlar ve Uyarılar

  1. Eğer sayılardan (işlenenler) şamandıra tipinde veya çift tipindeyse, hesaplama için kayan nokta matematiği kullanılacaktır.

  2. Eğer işlenenler float / double veri tipindeyse ve sonucu saklayan değişken bir tamsayı ise, o zaman sadece integral kısım kaydedilir ve sayının kesirli kısmı kaybolur.

 float a = 55.5; float b = 6.6; int c = 0; c = a / b; // the variable 'c' stores a value of 8 only as opposed to the expected result of 8.409 

Ayrıca Bakınız