constrain()Açıklama

Bir sayıyı aralık içinde olmakla sınırlar.

Sözdizimi

constrain(x, a, b)

Parametreler

x : kısıtlanacak sayı İzin verilen veri türleri: tüm veri türleri.
a : aralığın alt ucu. İzin verilen veri türleri: tüm veri türleri.
b : aralığın üst ucu. İzin verilen veri türleri: tüm veri türleri.

İadeler

x: x, a ve b arasındaysa.
a: x, a'dan küçükse.
b: x, b'den büyükse.

Örnek Kod

Kod, sensör değerlerini 10 ila 150 arasında sınırlar.

sensVal = constrain(sensVal, 10, 150);  // limits range of sensor values to between 10 and 150

Notlar ve Uyarılar

constrain() işlevinin uygulanma şekli nedeniyle, köşeli parantezlerin içindeki diğer işlevleri kullanmaktan kaçının, yanlış sonuçlara yol açabilir.

Bu kod yanlış sonuçlar verecektir:

 int constrainedInput = constrain(Serial.parseInt(), minimumValue, maximumValue); // avoid this 

Bunun yerine şunu kullanın:

 int input = Serial.parseInt(); // keep other operations outside the constrain function int constrainedInput = constrain(input, minimumValue, maximumValue); 

Ayrıca Bakınız

Komut abs()

Komut map()

Komut max()

Komut min()

Komut pow()

Komut sq()

Komut sqrt()