isAlphaNumeric()Açıklama

Bir karakterin alfasayısal olup olmadığını analiz edin (bu bir harf veya rakamdır). ThisChar bir sayı veya harf içeriyorsa true değerini döndürür.

Sözdizimi

isAlphaNumeric(thisChar)

Parametreler

thisChar : değişken. İzin verilen veri türleri: char .

İadeler

true : thisChar alfasayısal ise.

Örnek Kod

if (isAlphaNumeric(myChar)) { // tests if myChar isa letter or a number
  Serial.println("The character is alphanumeric");
}
else {
  Serial.println("The character is not alphanumeric");
}

Ayrıca Bakınız