doubleAçıklama

Çift kesinlikli kayar nokta sayısı. Uno ve diğer ATMEGA tabanlı kartlarda bu 4 bayt kaplar. Yani, çift uygulama tam olarak şamandıra ile aynıdır ve hassasiyette kazanç yoktur.

Arduino Due'da çiftler 8 bayt (64 bit) hassasiyete sahiptir.

Sözdizimi

double var = val;

Parametreler

var : değişken adı.
val : o değişkene atanacak değer.

Notlar ve Uyarılar

Çift değişkenler içeren diğer kaynaklardan kod ödünç alan kullanıcılar, zımni kesinliğin ATMEGA tabanlı Arduinos'da gerçekte elde edilenden farklı olup olmadığını görmek için kodu incelemek isteyebilir.

Ayrıca Bakınız