byte()Açıklama

Bir değeri byte veri türüne dönüştürür.

Sözdizimi

byte(x)
(byte)x (C stili tür dönüşümü)

Parametreler

x : bir değer. İzin verilen veri türleri: herhangi bir tür.

İadeler

Veri türü: byte .

Ayrıca Bakınız

LANGUAGE byte