wordAçıklama

Bir kelime işaretsiz sayıda en az 16 bit saklayabilir (0'dan 65535'e kadar).

Sözdizimi

word var = val;

Parametreler

var : değişken adı.
val : o değişkene atanacak değer.

Örnek Kod

word w = 10000;

Ayrıca Bakınız