| (bitwise or)Açıklama

C ++ 'da bitsel VEYA operatörü dikey çubuk simgesidir, |. & İşleci gibi | çevreleyen iki tamsayı ifadesinde her biti bağımsız olarak çalışır, ancak yaptığı şey farklıdır (elbette). Giriş bitlerinden biri veya her ikisi de 1 ise, iki bitin bit OR'si 1'dir, aksi takdirde 0'dır.

Diğer bir deyişle:

 0 0 1 1 işlenen1
0 1 0 1 işlenen2
----------
0 1 1 1 (operand1 | operand2) - sonuç döndürüldü 

Örnek Kod

int a =  92;    // in binary: 0000000001011100
int b = 101;    // in binary: 0000000001100101
int c = a | b;  // result:    0000000001111101, or 125 in decimal.

Örnek Kod

 int a = 92; // in binary: 0000000001011100 int b = 101; // in binary: 0000000001100101 int c = a | b; // result: 0000000001111101, or 125 in decimal. 

Bitwise OR'nin en yaygın kullanımlarından biri, bit paketli bir sayıda birden çok bit ayarlamaktır.

 // Note: This code is AVR architecture specific // set direction bits for pins 2 to 7, leave PD0 and PD1 untouched (xx | 00 == xx) // same as pinMode(pin, OUTPUT) for pins 2 to 7 on Uno or Nano DDRD = DDRD | B11111100; 

Ayrıca Bakınız

LANGUAGE || Logical OR