randomSeed()Açıklama

randomSeed() sözde rasgele sayı üretecini başlatır ve rastgele dizisinde rastgele bir noktada başlamasına neden olur. Bu dizi, çok uzun ve rastgele olsa da, her zaman aynıdır.

random() tarafından oluşturulan bir değerler dizisinin farklı olması analogRead() , bir analogRead() sonraki uygulamalarında, rasgele sayı üretecini bağlı olmayan bir pim üzerinde analogRead() gibi oldukça rastgele bir girişle başlatmak için randomSeed () kullanın.

Bunun tersine, tam olarak tekrarlanan sahte rastgele dizilerin kullanılması bazen yararlı olabilir. Bu, rasgele diziye başlamadan önce, sabit bir sayı ile randomSeed() çağrılarak gerçekleştirilebilir.

Sözdizimi

randomSeed(seed)

Parametreler

seed : sahte rasgele diziyi başlatmak için sayı. İzin verilen veri türleri: unsigned long .

İadeler

Hiçbir şey değil

Örnek Kod

Kod sözde rasgele bir sayı oluşturur ve üretilen sayıyı seri bağlantı noktasına gönderir.

long randNumber;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  randomSeed(analogRead(0));
}

void loop() {
  randNumber = random(300);
  Serial.println(randNumber);
  delay(50);
}

Ayrıca Bakınız