char()Açıklama

Bir değeri char verisi türüne dönüştürür.

Sözdizimi

char(x)
(char)x (C stili tür dönüşümü)

Parametreler

x : bir değer. İzin verilen veri türleri: herhangi bir tür.

İadeler

Veri türü: char .

Ayrıca Bakınız

LANGUAGE char