= (assignment operator)Açıklama

C ++ programlama dilinde tek eşittir işareti = atama operatörü olarak adlandırılır. Bir denklem veya eşitlik gösterdiği cebir sınıfından farklı bir anlamı vardır. Atama operatörü mikrodenetleyiciye eşittir işaretinin sağ tarafında herhangi bir değer veya ifade olup olmadığını değerlendirmesini ve eşittir işaretinin solundaki değişkente depolamasını söyler.

Örnek Kod

int sensVal;              // declare an integer variable named sensVal
sensVal = analogRead(0);  // store the (digitized) input voltage at analog pin 0 in SensVal

Notlar ve Uyarılar

  1. Atama operatörünün sol tarafındaki değişkenin (= işareti), içinde depolanan değeri tutabilmesi gerekir. Bir değeri tutacak kadar büyük değilse, değişkende saklanan değer yanlış olur.

  2. Atama işlecini [=] (tek eşittir işareti), iki ifadenin eşit olup olmadığını değerlendiren karşılaştırma işleciyle [==] (çift eşittir işaret) karıştırmayın.

Ayrıca Bakınız

LANGUAGE if (conditional operators)

LANGUAGE char

LANGUAGE int

LANGUAGE long